Medewerkers krijgen steeds vaker te maken met identiteitsdocumenten en moeten kunnen vaststellen of het document echt is. Het is dan ook van groot belang dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om valse en/ of vervalste documenten te kunnen herkennen. 

De training Praktische controle documenten is daarom een must voor iedereen die in aanraking komt met identiteitsdocumenten.

De training richt zich op verschillende onderwerpen die centraal staan bij het controleren van identiteitsdocumenten. 

Deelnemers worden allereerst bewust gemaakt van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het inzetten van mensen met valse en/ of vervalste documenten voor de werkgever en opdrachtgever, zoals financiële sancties en aantasting van de goede naam.

Een belangrijk onderdeel van de training is het leren herkennen van de meest voorkomende echtheidskenmerken in en op het basismateriaal van identiteitsdocumenten. 

Deelnemers worden in staat gesteld om deze kenmerken te typeren als vals en/ of vervalst. Ook wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende wijzen van vervalsingen en leren deelnemers deze vervalsingen te signaleren.

Wat kun je verwachten:
Om meer structuur aan te brengen in de controleprocedure, wordt tijdens de training ook aandacht besteed aan de presentatie van een drietal checklisten die als borging binnen de P&O organisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt de methode van profiling besproken, waarbij de pasfoto en overige data worden vergeleken met de aanbieder van het paspoort om afwijkingen te signaleren.

Tot slot is er tijdens de training ook ruimte voor een practicum. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om documenten te onderzoeken met behulp van de checklist “controle documenten”. 

Kortom, de training Praktische controle documenten is van onschatbare waarde voor medewerkers die te maken krijgen met identiteitsdocumenten. De aanpak, methode en middelen die tijdens de training worden ingezet, bieden medewerkers de juiste kennis en vaardigheden om valse en/ of vervalste documenten te kunnen herkennen en de juiste actie te ondernemen.

Datum & tijden:
Een klassikale training verzorgen wij op 15 juni 2023 te Haarlem, aanvang 12.30 en zal omstreeks 17.00 uur eindigen.

Resultaat van de training:
Na de training zijn de deelnemers instaat een betere controle uit te voeren, hebben onderscheidingsvermogen ontwikkeld en zijn instaat  echt, vals en vervalst documenten te herkennen. Tijdens de training wordt een kennistest afgenomen.

Certificaat:
Tijdens de training worden toets vragen afgenomen, waarna bij voldoende score het certificaat “Document Security” behaald wordt, het certificaat is direct (digitaal) beschikbaar. Het certificaat is een goede aanvulling op de NeN 4400-1.

PE-punten:
Deelnemers die deze e-learning volledig hebben succesvol hebben doorlopen ontvangen na afloop een bewijs van deelname. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft 6 PE-punten toegekend aan deze e-learning.

Investering:
Investering voor deze training met certificaat bedragen € 295,00 per deelnemer excl. btw.

Deze training verzorgen wij ook in-company, informatie over onze aantrekkelijke in-company tarieven kunt u opvragen via het contactformulier.