Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten.

Onderwerpen:

  • Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche.
  • Van inzet van mensen met valse en/ of vervalste documenten voor de werkgever en voor de opdrachtgever in de vorm van financiële sancties en aantasting goede naam.
  • Meest voorkomende echtheidskenmerken in en op het basismateriaal. De deelnemers zijn in staat om deze kenmerken te typeren als vals en/ of vervalst.
  • Meest voorkomende wijze van vervalsingen en zijn in staat om deze vervalsingen te signaleren.
  • Presentatie van een checklist waardoor meer structuur wordt aangebracht in de controleprocedure.
  • Methode om de pasfoto en overige data te vergelijken met de aanbieder van het paspoort en afwijkingen te signaleren.
  • Het onderzoeken van documenten met als leidraad de checklist “controle documenten”, stelt deelnemers in staat om documenten te typeren als vals en/ of vervalst.

Wat kun je verwachten:

Klassikale bijeenkomst met een groepsgrootte van minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Deelnemers leren hoe de echtheidskenmerken van identiteitsdocumenten gecontroleerd moeten worden om tot een goede beoordeling te kunnen komen. Verder wordt aandacht besteed aan de Profiling. Dit is een techniek om te beoordelen of iemand werkelijk de legale houder is van het identiteitsdocument dat hij/ zij aanbiedt.

Tijdens de training is er onder meer aandacht voor het werken met foto’s en het stellen van vragen aan de houder van het identiteitsdocument over onderwerpen die te maken hebben met het aangeboden document en de status evenals de houding van de aanbieder.

Duur:
Een klassikale training; aanvang 12.30 en zal omstreeks 17.00 uur eindigen.

Resultaat van de training:
Na de training zijn de deelnemers instaat een betere controle uit te voeren, hebben onderscheidingsvermogen ontwikkeld en zijn instaat  echt, vals en vervalst documenten te herkennen. Tijdens de training wordt een kennistest afgenomen.

Certificaat:
Tijdens de training worden toets vragen afgenomen, waarna bij voldoende score het certificaat “Document Security” behaald wordt, het certificaat is direct (digitaal) beschikbaar. Het certificaat is een goede aanvulling op de NeN 4400-1.

PE-punten:
Deelnemers die deze e-learning volledig hebben succesvol hebben doorlopen ontvangen na afloop een bewijs van deelname. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft 6 PE-punten toegekend aan deze e-learning.

Investering:
Investering voor deze training met certificaat bedragen € 295,00 per deelnemer excl. btw.

Deze training verzorgen wij ook in-company, informatie over onze aantrekkelijke in-company tarieven kunt u opvragen via het contactformulier.