Voor al onze opdrachten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.

Algemene leveringsvoorwaarden Flextrain