Tijdens de opleiding ‘Nederlandse taal voor dagelijks gebruik of voor op het werk’ wordt vooral gewerkt aan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid van de deelnemer met betrekking tot het werk. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die beperkt Nederlands spreken en begrijpen en wordt verzorgd door trainers die in het bezit zijn van een Nt2-licentie (bevoegd in het doceren van de Nederlandse taal aan anderstaligen).

Nederlands leren voor werk.
Bij Flextrain kun je een taaltraining volgen die helemaal gericht is op je werk. Zo leer je de woorden en uitdrukkingen die op je werk veel worden gebruikt. Je leert goed te communiceren met je collega’s.

Taal is communicatie. Het is een praktisch middel waarmee je anderen duidelijk kunt maken wat je bedoelt. Daarom krijg je bij ons geen eindeloze oefeningen in grammatica. Bij ons leer je spreken en schrijven voor dagelijks gebruik. Dat maakt het leren van de taal niet alleen leuker, ook zal je merken dat je sneller Nederlands leert

Onze docent is thuis in het jargon van de uitzend- en schoonmaakbranche en is goed op de hoogte van wat zich op de werkvloer afspeelt. De lessen en het lesmateriaal zijn dan ook maximaal afgestemd op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Ons lesmateriaal is afgestemd volgens de Europese Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) methode.

Tijdens de opleiding komt onder andere aan de orde:

  • communicatie met de leidinggevende, zoals; werkinstructies, verlof aanvragen voor vakantie of ziekte, functioneringsgesprek, etc.
  • communicatie met collega’s, zoals werkverdeling
  • communicatie met de klant/opdrachtgever, zoals omgaan met verzoeken/ klachten
  • woordenschat met betrekking tot het werk


Daarnaast wordt aandacht besteed aan eenvoudige lees- en schrijfvaardigheden:

Duur en locatie
De duur van de opleiding is geheel afhankelijk van aantal DOORZAAM vouchers en het aantal deelnemers. De lessen kunnen wekelijks plaatsvinden op eigen locatie. De dagdelen worden in onderling overleg bepaald.

De eindtoets
Aan het einde van het traject wordt een eindtoets afgenomen. De eindtoets bepaalt in welke mate de taalvaardigheid van de kandidaat is toegenomen. De kandidaat ontvangt een certificaat voor het behaalde niveau.

DOORZAAM of RAS Subsidie
Voor het volgen van de opleiding ‘Nederlandse taal op het werk’ zijn in veel gevallen subsidies beschikbaar waardoor de opleidingskosten nihil zijn. Graag informeren wij je over de mogelijkheden en verzorgen wij de subsidieaanvraag. Kan gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling van de DOORZAAM of van de RAS maakt dit het volgen van de opleiding nog eens extra aantrekkelijk!

Graag maken wij een afspraak met je, om alle mogelijkheden van de scholingsvouchers en andere zaken persoonlijk met je te bespreken.