De bevolking van Nederland groeit laat het CBS weten. De grote stroom aan immigranten (en dus ook arbeidsmigranten) zorgt voor een groeispurt in de nationale cijfers. Dit alles geeft ons alle redenen om de instroom aan immigranten en arbeidsmigranten serieus te nemen. 

Nederland kán niet zonder internationale medewerkers. Waar moet je vooral op letten om internationale medewerkers succesvol uit te zenden?

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende vraag om personeel zien we meer bedrijven, maar ook uitzendorganisaties steeds vaker uitzendkrachten vanuit het buitenland naar Nederland halen om hier te komen wonen en werken. 

Starten met bemiddeling in arbeidsmigranten vergt aardig wat kennis en inspanning. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Gelukkig zijn er om onwenselijke situaties te voorkomen wetten, regels en (cao)afspraken gemaakt die ondersteuning bieden en de rechten van de internationale medewerkers beschermen.  

Wat kan je verwachten?
In deze e-learning behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wettelijke kaders met betrekking tot buitenlandse werknemers;
 • Tewerkstellingsvergunning;
 • Verblijfsdocumenten;
 • Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers binnen de Europese Unie;
 • Internationale detachering;
 • Rechtspositie internationale medewerkers. 
 • Goed werkgeverschap


Leerdoelen van deze module:

 • De verplichtingen uit de WID en de WAV kennen. 
 • De wettelijk verplichten identiteitsbewijzen kennen. 
 • De procedure van de tewerkstellingsvergunning kunnen omschrijven 
 • De richtlijnen uit de WAGWEU kunnen terugvinden en toepassen. 
 • Kennis van de regelingen en formulieren.


Voor wie?

Deze training is bestemd voor  iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met bemiddelen van internationale werknemers.

Investering
Investering voor deze e-learning bedraagt t/m 31 maart 2023 geen € 89.50 maar slechts € 69,50

Wist je dat als je meerdere e-learning-trainingen bij Flextrain inkoopt, je een stapelkorting ontvangt. Neem voor meer informatie over deze actie contact op met ons kantoor.