De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er nu al een aantal jaar.

Dit betekent dat onder meer in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt met betrekken tot de verwerking van persoongegevens. Door de AVG heb je als ondernemer verplichtingen hierbij. Jouw klanten, medewerkers en leveranciers moeten weten welke gegevens jij van ze hebt en ze hebben het recht om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens.

Bij deze training vergroot jij je kennis op het toepassen van de AVG in de praktijk. En leer je de belangrijkste bepalingen uit de AVG.

Leerdoelen van deze module:

  • Belangrijke bepalingen uit de AVG.
  • Toepassen bepalingen uit de AVG.
  • Kennen van de verschillende partijen in het kader van deze wet.
  • Bewaartermijn van de persoonsgegevens kennen.
  • Kennis vergroten over de AVG; toepassen in de praktijk,
  • o.a. welke informatie wel en niet mag worden doorgegeven aan derden, de inlener.

Voor wie?
De training is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de uitvoering van en het beleid op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Deze training richt zich niet op een bepaalde branche en is dus voor alle werkgebieden toegankelijk.

Investering
Investering voor deze e-learning bedraagt € 69,50

Wist je dat als je meerdere e-learning-trainingen bij Flextrain inkoopt, je een stapelkorting ontvangt. Neem voor meer informatie over deze actie contact op met ons kantoor.