Van verzuim wordt niemand beter. Jij ziet het daarom als een uitdaging om een medewerker die zich om wat voor reden dan ook ziek meldt, weer zo snel en constructief mogelijk aan het werk te helpen. Je bent het aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie, maar je mist af en toe kennis als het om specifiekere zaken gaat. Wat zijn de rechten en plichten bij re-integratie? Tijdens deze training krijg je instrumenten aangereikt om op een professionele manier met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan.

Wat kan je verwachten?
In de module verzuim en goed werkgeverschap behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Ziekte en verzuim;
 • De ziekmelding;
 • De wet verbetering poortwachter;
 • Een goede start van de medewerker;
 • Goed werkgeverschap;
 • Vormen van verlof;

Leerdoelen van deze module:

 • Je weet de verschillende vormen van verzuim te herkennen en te benoemen
 • De gevolgen van een zieke uitzendkracht met en zonder uitzendbeding
 • Hoe je moet omgaan met een ziekmelding en wat je wel en niet mag vragen
 • Kennis over de Wet Verbetering Poortwachter en welke (verplichten) acties hierbij horen
 • Op de hoogte van de verschillende vormen van verlof vanuit de WAZO

Voor wie?
Deze training is bestemd voor leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, verzuimcoördinatoren en iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met ziekteverzuim.

Investering
Investering voor deze e-learning bedragen
€ 69,50

Wist je dat als je meerdere e-learning-trainingen bij Flextrain inkoopt, je een stapelkorting ontvangt. Neem voor meer informatie over deze actie contact op met ons kantoor.