3-daagse SEU-opleiding voor de backprofessional
(ter voorbereiding op het SEU-examen).

Inleners letten steeds meer op risico’s en aansprakelijkheid. Zij verwachten dat medewerkers van flexorganisaties over actuele kennis beschikken, zodat risico’s tot een minimum beperkt worden. Met de opleiding Backofficeprofessional kan je je voorbereiden op het examen Backofficeprofessional maar we willen je ook vooral de achtergrond van kennis en vaardigheden leren die je in de dagelijkse werkzaamheden tegen komt. Door jouw vakkennis verstevig je adviesrol naar je klanten toe, beperk inlenersrisico’s voorkom boetes door handhavingsmaatregelen voorkom imagoschade.