Ex-medewerker ziek uit dienst gaat u voortaan geld kosten!

Door de komst van de Wet BeZava (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) zijn werkgevers financieel verantwoordelijk voor hun medewerkers die in de ziektewet komen. Vanaf 1 januari 2014 gaat de werkgever betalen voor deze groep medewerkers via een zogenaamde gedifferentieerde premie voor de Ziektewet, deze beschikking ontvangt u vanaf 18 december via de belastingdienst. Op deze beschikking staan ook de gedifferentieerde premies vermeld voor de WGA-Flex en WGA-vast.

Wat is het verschil? Voor een vaste medewerker die ziek wordt is er de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 104 weken en is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen deze worden getoetst conform de wet verbetering poortwachter. Is het een tijdelijke medewerker welke niet een vast dienstverband heeft bij uw organisatie en hij gaat ziek uit dienst, dan komt deze medewerker in de Ziektewet terecht. Verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen in de Ziektewet is het UWV. De kosten van de ziektewet worden toegerekend via de eerder genoemde premie aan de laatste werkgever. Eigenlijk zou je kun zeggen dat daarmee de klasse indeling verdwijnt.

Welke mogelijkheden heeft de organisatie en hoe kun je het ziekteverzuim terugdringen?
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om de kosten beheersbaar te houden en gaat verzuim niet om de inzetbaarheid van de medewerker, immers is de werkgever vanaf dag 1 verplicht om passend werk aan te bieden. Actief en een goed beleid kan veel geld opleveren, geld wat u in andere zaken kunt investeren.

Volg nu onze vernieuwde verzuimtraining leren 3.0 en blijf altijd en overal op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Waar moet u rekening mee houden in het kader van de nieuwe wetgeving, hoe ziet een goed verzuimbeleid eruit, hoe motiveer ik mijn medewerkers om betrokken te blijven, hoe houd ik mijn (ex)-werknemers in beeld en hoe waarborg ik dat stukken van het UWV getoetst worden.

Wij bieden een praktische training. Deze training is samengesteld en wordt gegeven door echte vakspecialisten. Zo kan kennis direct vertaald worden naar de praktijk. Door onze CL-FLEX App aan de training toe te voegen blijft u het hele jaar op de hoogte van alle nieuwe wet en regelgeving en andere actualiteiten.

Een licentie is 12 maanden per unieke gebruiker.

Investering voor de CL-FLEX App© kan al vanaf € 120,00 per unieke gebruiker.
Vul ons contactformulier in voor meer informatie, of neem contact met ons op via
telefoonnummer 023 -551 0723.