Verhoging minimumloon en ‘cao-beloning allocatiegroep’ per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen is per die datum: €  1.756,20 per maand, €  405,30 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: €  81,06 per werkdag. Tegelijkertijd wordt ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. lees hier het hele artikel
Bron ABU Nieuws 24 mei 2022


Verlenging overgangsperiode voor verstrekking geldige verblijfsdocumenten Oekraïense vluchtelingen

Het kost de overheid enige tijd om documenten rond geldig verblijf voor alle ontheemden beschikbaar te stellen. Daarom geldt een overgangsperiode die in eerste instantie zou lopen tot en met 31 mei 2022. 
Lees hier het hele artikel


Flextrain wenst u fijne feestdagen.

Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen vol met de laatste 2021 acties en onze openingstijden tijdens de feestdagen.


Gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

Doen wat werkt: gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond
Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond.
Lees hier het hele artikel.


Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.

Er is na ruim een jaar een akkoord bereikt tussen vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten. Daardoor komt er voor deze groep meer werkzekerheid, een betere pensioenopbouw en wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind. En specifiek voor arbeidsmigranten komt er onder meer een inkomensgarantie voor de eerste twee maanden.

De nieuwe cao gaat in per 17 november 2021 met een looptijd tot 2 januari 2023 (de afspraken worden nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden). De betrokken partijen lichten het resultaat als volgt toe:


Akkoord CAO NBBU maakt gezamenlijke uitwerking SER-akkoord mogelijk.

Uitzendkoepel NBBU heeft met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie op 25 november jl. een akkoord bereikt over de CAO voor Uitzendkrachten 2022-2023. Marco Bastian, directeur van de NBBU, beantwoordt enkele vragen naar aanleiding van dit akkoord.
Lees hier het hele artikel.


Toelichting kostprijselementen 2022

Op de kostprijspagina op Mijn ABU is een eerste versie van de kostprijsdocumentatie beschikbaar als download. Het gaat om een voorlopige versie. In deze versie ontbreekt nog de berekenwijze van PAWW, aangezien de cao-tekst hiervan nog niet vastgesteld is. Verder zijn op dit moment de premies van de AZW-verzekering nog niet bekend en heeft de franchise van StiPP nog een voorlopige status.
https://www.abu.nl/kennisbank/cao-voor-uitzendkrachten/kostprijselementen/