De Britten gaan nu écht weg, maar voor jou verandert er (nog) niks!

Het heeft even geduurd, maar de Britten stappen vrijdag uit de EU, mét een deal. Toch verandert er voor Britse en Nederlandse burgers en ondernemers voorlopig nog niks. NU.nl heeft de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

Het leek er even op dat de Britten zonder deal uit de EU zouden crashen, maar uiteindelijk lukte het premier Boris Johnson om een deal door het Lagerhuis te loodsen. Komende week moet alleen het Europees Parlement (EP) nog formeel zijn fiat geven en dan is het zover. <lees het volledige artikel>

Bron: Nu.nl 26 januari 2020


De premies voor 2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Premie WW is definitief vastgesteld op 2,94 en 7,94%.

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2019, 2019-0000154274, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020. <Lees het volledige artikel>

Bron: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 14-11-2019


Flex wordt flink duurder, voor uitzenders én inleners

De WAB maakt flexcontracten fors duurder. Naar verwachting zal het tarief voor flexibele arbeid met 5 tot 10% gaat stijgen. Is dat zo en waarin zitten die kostenverhogingen precies voor de uitzender? En wat betekent het voor de inlener, worden de kosten van zijn eigen personeel ook zoveel duurder? Bron: All About Flex


Inspectie SZW – 7 mechanismen die bijdragen aan oneerlijk werk

De Inspectie SZW geeft een overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt bloeit, maar er is een donkere kant. Welke mechanismen bevorderen oneerlijk werk. Het aantal klachten en meldingen over oneerlijk werk is de afgelopen jaren met een derde gegroeid, zo verklaart de Inspectie SZW. Er is sprake van grote groep arbeidskrachten die flexibel werken, lage inkomsten hebben, en fysiek zwaar werk verrichten. 7 mechanismen die eerlijk werk belemmeren, Bron: Inspectie SZW, persbericht 10 oktober 2019


Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – checklist

De Rijksoverheid heeft hierover informatie gepubliceerd met handige checklists:

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Bron: Rijksoverheid, 7 oktober 2019


Kabinet gaat discriminerende werkgevers beboeten en aan de schandpaal nagelen.

Discriminatie bij de zoektocht naar personeel kan werkgevers en uitzendbureaus duur komen te staan. Als zij worden betrapt, riskeren zij voortaan boetes tot 4.500 euro per geval. Ook wordt hun wangedrag gepubliceerd.

Dit kondigt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken vandaag aan in een wetsvoorstel. Het is voor het eerst dat dergelijke dwangmaatregelen worden ingezet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. <volledig artikel> Bron: Volkskrant 9 oktober 2019


Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd
Eenvoudiger en met meer werkzekerheid voor uitzendkrachten.
ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU bereikte samen met NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao’s zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd. Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. <volledige artikel> Bron. Flexnieuws 19-7-2019


NBBU-leden hebben ingestemd met nieuwe uitzend-cao
De leden van de NBBU hebben dinsdagochtend 23 juli 2019 ingestemd met de nieuwe NBBU-cao voor de uitzendsector. De nieuwe geharmoniseerde uitzendcao’s zijn sterk vereenvoudigd en creëren een gelijk speelveld.

<Volledige Artikel>
Bron: NBBU 30 juli 2019


Fiscale scholingsaftrek wordt persoonlijk ontwikkelbudget
Om leven lang leren te stimuleren willen ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fiscale scholingsaftrek voor werknemers afschaffen. Daarvoor in de plaats komt dan een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen een diploma of certificaat kunnen behalen. <volledige artikel> Bron: PW. 4 juni 2019


Flextrain nieuwsbrief mei 2019
Het SEU-diploma halen? Flextrain heeft de data van de najaarsopleidingen al op de website staan! Leren door doen & ervaren! Onze SEU-opleiding is bedoeld voor iedere Intercedent/ recruiter of manager, die al werkt of gaat werken in de Flexbranche.

De data voor het najaar 2019 zijn bekend en staan klaar op de website of meld je aan via de blauwe button. Eerst meer informatie ontvangen? Vraag de informatie aan via secretariaat@flextrain.nl.
<lees volledige nieuwsbrief>


Gelijke beloning? Prima, maar WAB doet geen recht aan realiteit
Interview: Hinke Wever met Bob Weghorst, directeur payrolling bij Persoonality/Timing, is een van de experts die de senatoren in de Eerste Kamer van praktische informatie heeft voorzien om de knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) te verduidelijken. Inmiddels, na het debat op 21 mei jl, is bekend  <lees volledige artikel>

Bron: Flexnieuws 22 mei 2019_interview: Hinke Wever


Eerste Kamer en Wet Arbeidsmarkt in balans
Op maandag 20 mei heeft de Eerste Kamer vergaderd over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De meerderheid van de Kamer lijkt voor invoering te zijn. Op 28 mei a.s. wordt erover gestemd. <lees volledige artikel>

Bron: Flexnieuws 23 mei 2019.


De transitievergoeding: de belangrijkste wijzigingen samengevat
Als de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans binnenkort aanneemt, dan betekent dat een flinke verandering voor de transitievergoeding. Daarnaast krijgen werkgevers in bepaalde gevallen recht op compensatie voor deze vergoeding. Hoe zien de veranderingen eruit? <lees volledige artikel> 
Bron: PW. 23 mei 2019


Meerderheid eerste kamer achter WAB
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan. <lees volledig artikel>

Bron: PW. 21 mei 2019

Kabinet houdt vast aan snelle invoering WAB

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat er nog steeds vanuit dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 juli 2019 tot wet wordt verheven. Volgens de minister is uitstel niet nodig, ondanks de grote hoeveelheid bezwaren die heersen bij de sociale partners en de politiek. < lees volledige artikel>

Bron: PW. 13 mei 2019

Update NBBU-CAO voor uitzendkrachten
Op dit moment is de NBBU nog volop in onderhandeling met de vakbonden FNV, CNV, Unie en LBV om, samen met de ABU, te komen tot twee gelijkluidende uitzendcao’s. <lees volledig artikel>

Bron: NBBU 14 mei 2019.

Wat meldt de troonrede over flexwerk en de arbeidsmarkt?
Wat staat er in de troonrede over flexwerk en de arbeidsmarkt en hoe reageren de sociale partners en relevante organisaties op de plannen van het kabinet voor het komende jaar? <lees volledige artikel>

Foto Daan Lubbers
Bronnen: ANP/ABU/VNO-NCW/MKB-Nederland -18 sept 2018.

UWV: 40% vacatures moeilijk vervulbaar
Gemiddeld vier op de tien vacatures zijn op dit moment moeilijk vervulbaar. Dit blijkt uit een enquête door UWV in het voorjaar van 2018 onder ruim 6700 bedrijven. <<Lees meer>>

Bron: UWV, 21 augustus 2018


Flextrain SEU-nieuwsbrief.
Rustig starten met je SEU-opleiding in de zomer via ons online portaal en ondersteunt met praktijkdagen na de vakantie periode! Dit noemen wij rustig zomers studeren! <<Lees meer>>