5 events found.

Leidinggeven

INSCHRIJFFORMULIER Deze communicatietraining zal u helpen een betere leidinggevende te worden. Zo weet u na deze training hoe u het beste kunt communiceren met leidinggevende en medewerkers, ook uit een andere cultuur. U weet gesprekstechnieken en andere vaardigheden in de juiste context te plaatsen. Onderwerpen: Vraagtechnieken, luisteren, samenvatten en feedback geven; Conflict hantering; Werkoverleg; Het functioneringsgesprek; […]

Praktische controle documenten

INSCHRIJFFORMULIER Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van […]

Profiling

INSCHRIJFFORMULIER Blijven we geloven in blauwe ogen? Het ontwikkelen van een (positief) kritische houding ten opzichte van de pasfoto in het document, in combinatie met de aanbieder van het document. Leer het verschil tussen kijken en controleren!   Onderwerpen: Bewustwording Wet- en regelgeving Tactische Profiling Technische Profilig Practicum met een look-a-like test.   Aanpak, methode en […]

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

INSCHRIJFFORMULIER In de cursus wordt geleerd hoe veiligheid in het dagelijks handelen past. De cursus is als elementaire VGM-opleiding bestemd voor alle (operationele) leidinggevende. De 1-daagse VOL-VCA cursus bestaat uit: VOL-VCA lesboek Klassikale training VCA examen VCA certificaat Onderwerpen: Welzijnswetgeving Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt Arbeidsrisico`s Ontstaan en gevolgen arbeidsongevallen Veilig werken procedures en werkvergunningen Producten […]