10 events found.

1-daagse SEU-examentraining (Blended)

De 1-daagse SEU Examentraining in combinatie met het online lesmateriaal is een goede, individuele, voorbereiding voor het SEU examen. Onderwerpen: Kennis van de organisatie van de uitzendbranche; Relevante wet- en regelgeving; Arbeidsvoorwaarden; Gedragsregels en bepalingen op het gebied van aansprakelijkheid en de CAO; Arbeidscommunicatie; Marktbewerking. Ontwikkel jezelf met ons Online leerportaal en test je kennis. Tijdens […]

Verkorte 2-daagse Basis SEU-opleiding (Blended)

De verkorte 2-daagse SEU-opleiding is een theoretische en feitelijke opleiding. Het vraagt enige aandacht en thuisstudie. De studiebelasting is voor een ieder verschillend, gelet op de werkervaring en vooropleiding. Veel mensen slagen in één keer voor het examen als ze gemiddeld 45 tot 60 uur hebben gestudeerd. De theorie wordt aangeboden via ons interactieve Online […]

Toepassing NBBU CAO voor uitzendkrachten

 In Nederland heeft ruim 70% van de werkzame beroepsbevolking een vast contract. De flexschil is dus bijna 30% en hiervan is ongeveer 9,8% zzp’er, 4,7% is zelfstandige met personeel, 8,3% heeft een tijdelijk contract, 4,5% heeft een nulurencontract of is oproepkracht en 2,3% is uitzendkracht (bron: ABU). Veel van deze werknemers werken op basis van de […]

Toepassing ABU CAO voor uitzendkrachten

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) bestaat al ruim 50 jaar (sinds 1961). Grootste werkgever, de uitzendbranche vervult per jaar ruim één miljoen tijdelijke banen. Jaarlijks gaan ruim 700.000 mensen aan de slag via een uitzendbureau. De sector is daarmee de grootste werkgever in Nederland. Veel van deze werknemers werken op basis van de ABU-CAO voor […]

Leidinggeven

Deze communicatietraining zal u helpen een betere leidinggevende te worden. Zo weet u na deze training hoe u het beste kunt communiceren met leidinggevende en medewerkers, ook uit een andere cultuur. U weet gesprekstechnieken en andere vaardigheden in de juiste context te plaatsen. Onderwerpen: Vraagtechnieken, luisteren, samenvatten en feedback geven; Conflict hantering; Werkoverleg; Het functioneringsgesprek; Het […]

Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van inzet […]

Profiling

Blijven we geloven in blauwe ogen? Het ontwikkelen van een (positief) kritische houding ten opzichte van de pasfoto in het document, in combinatie met de aanbieder van het document. Leer het verschil tussen kijken en controleren!   Onderwerpen: Bewustwording Wet- en regelgeving Tactische Profiling Technische Profilig Practicum met een look-a-like test.   Aanpak, methode en middelen: […]

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

In de cursus wordt geleerd hoe veiligheid in het dagelijks handelen past. De cursus is als elementaire VGM-opleiding bestemd voor alle (operationele) leidinggevende. De 1-daagse VOL-VCA cursus bestaat uit: VOL-VCA lesboek Klassikale training VCA examen VCA certificaat Onderwerpen: Welzijnswetgeving Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt Arbeidsrisico`s Ontstaan en gevolgen arbeidsongevallen Veilig werken procedures en werkvergunningen Producten met […]