Training ‘Identiteit- en financiële fraude’

Medewerkers krijgen te maken met het vaststellen van echtheidskenmerken die voorkomen in identiteitsbewijzen en bankbiljetten. Een goede controle is mogelijk als de medewerker voldoende kennis en vaardigheden heeft, welke centraal staan in deze praktische training.

Onderwerpen:

  • Bewustwording
  • Wet- en regelgeving
  • Echtheidskenmerken
  • Vervalsingen
  • Practicum.

Aanpak, methode en middelen:
Klassikale bijeenkomst met maximale groepsgrootte van 16 deelnemers. Deelnemers leren doormiddel van praktische voorbeelden, zoals valse- en vervalste documenten hoe de echtheidskenmerken in identiteitsbewijzen én in bankbiljetten zijn gewaarborgd.

Van de deelnemers kan worden verwacht, dat ze na het opdoen van de kennis in staat zijn in een korte periode kunnen vaststellen of het bankbiljet origineel is.

Om tot een goede beoordeling te komen, hebben de deelnemers tijdens de training diverse controle hulpmiddelen tot hun beschikking. Ook wordt geleerd hoe ze een controle kunnen uitvoeren zonder deze controlemiddelen. Informatie over deze hulpmiddelen kunt u verkrijgen bij ons secretariaat via, info@flextrain.nl

Duur van de training:
Klassikale training van 09.00 tot 14.30.

Resultaat van de training:
Na deze training is de deelnemer bewust van het aanbod van valse identiteitsbewijzen en bankbiljetten. De deelnemer is instaat om zelf een goede controle uit te voeren en vervalsingen en valse documenten/ biljetten te herkennen.

Informatie over deze training en onze aantrekkelijke in-company tarieven kunt u opvragen via het contactformulier.