NEN 4400-1 training

Bent u NEN 4400-1 gecertificeerd?
De norm NEN 4400 beschermt werkgevers die arbeid inhuren en/of aannemen beter tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie te stellen. De norm is opgesteld door de uitzendbranche, samen met bedrijven en vakorganisaties en helpt u om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

En nu? Hoe pas ik NEN 4400 toe in mijn praktijk?
Deze training, die in samenwerking met de NEN tot stand is gekomen, bereidt mensen voor op de certificering voor NEN 4400. Met een kleine groep volgt u deze intensieve training. Na deze training kunt u deze norm zelfstandig in uw praktijk toepassen en herkent u de mogelijke valkuilen en knelpunten.

Voor wie?
Startende ondernemers, uitzendorganisaties, inleners, certificatie-instellingen, ABU-leden, NBBU-leden, VIA-leden, administratiekantoren en accountants die werkzaam zijn binnen de uitzendbranche.

Onderwerpen:

  • Alles over de beoordelingscriteria van NEN 4400
  • Identiteitsfraude te herkennen en te controleren
  • Procedures om fraude tegen te gaan
  • NEN 4400 in uw praktijk toepassen
  • Hoe NEN 4400 u concurrentievoordeel kan bieden?
  • Waar u in de praktijk tegenaan kunt lopen?

Duur van de training:
Éen dag klassikale training van 09.00 tot omstreeks 16.30 uur.

Investering:
Investering voor deze training bedragen € 260,00 per deelnemer. Inclusief lesmateriaal maar exclusief BTW en NEN 4400 normboek á € 46,50.

Tevens is er een mogelijkheid om bij voldoende aantal deelnemers de training op uw locatie te laten plaatsvinden op een datum in overleg te plannen.