Leidinggeven

INSCHRIJFFORMULIER

Deze communicatietraining zal u helpen een betere leidinggevende te worden. Zo weet u na deze training hoe u het beste kunt communiceren met leidinggevende en medewerkers, ook uit een andere cultuur. U weet gesprekstechnieken en andere vaardigheden in de juiste context te plaatsen.

Onderwerpen:

  • Vraagtechnieken, luisteren, samenvatten en feedback geven;
  • Conflict hantering;
  • Werkoverleg;
  • Het functioneringsgesprek;
  • Het beoordelingsgesprek.

Aanpak, methode en middelen:
Klassikale training met een minimale groepsgrootte van 5 en maximaal 10 deelnemers. Voorbereiding op de training door de deelnemer door het beantwoorden van een vragenlijst en opdrachten, met als doel bewustwording van de persoonlijke rol binnen het team van collega’s, sterke en ontwikkelingspunten, kansen en bedreigingen, persoonlijke en werksituatie en bepaling van de leerdoelen. Een naslagwerk van de behandelde onderwerpen wordt beschikbaar gesteld.

Duur van de training:
Twee dagdelen.

Resultaat van de training:
Na de training zijn de deelnemers bekend met verschillende stijlen van leidinggeven en weet u wat het effect is van het eigen gedrag op de medewerkers.

Investering:
Investering voor deze training bedragen € 295,00 per deelnemer, excl. BTW maar inclusief lesmateriaal en overige kosten.
Deze training kunnen wij ook in-company verzorgen, informatie over onze aantrekkelijke in-company tarieven kunt u opvragen via het contactformulier.