Flextrain Vakmanschapsscan

Flextrain heeft een Vakmanschapsscan ontwikkeld. Deze scan meet de relevante vakkennis en de kennis over actuele wet- en regelgeving binnen de uitzendbranche via een App.
Vakmanschapsscan
Deze scan wordt ervaren als een inhoudelijk goed middel waarmee de basiskennis (jaarlijks) gemeten kan worden. En verschaft inzicht in thema’s waar uw medewerkers goed en minder goed op scoren.

Scores zijn inzichtelijk op groeps- en individueel niveau. Dit overzicht geeft de medewerker en de organisatie gerichte informatie en dient als uitgangspunt om gericht (te tekort aan) vakkennis verder te ontwikkelen.

Deze scan is gecategoriseerd in de volgende onderwerpen:

• Wet & regelgeving
• Toepassen Cao voor Uitzendkrachten
• Regelgeving werving en selectie
• Verzuim en begeleiding

De Vakmanschapsscan verloopt via de smartphone. Geen smartphone, dan kan de scan via de mobiele website. De scan duurt 1 maand en bevat 25 kennisvragen over de bovenstaande onderwerpen. Nadat de scan is voltooid, vindt er een evaluatiemoment plaats, en zijn de resultaten inzichtelijk.

De rapportage:

Na voltooiing van de Vakmanschapsscan verneemt de deelnemer de individuele score in de App. De score is per eindterm inzichtelijk en bevat een overzicht van de vragen die goed en fout beantwoord zijn inclusief een toelichting.

Tevens verzorgen wij na sluiting van de Vakmanschapsscan een gedetailleerde eindrapportage. De rapportage, maakt het kennisniveau individueel, afdelingsniveau en eventueel op landelijk niveau per eindterm zichtbaar. Ook een gewenste top 3 is mogelijk.

‘Een leven lang leren en kennisinzichten krijgen op een eigentijdse manier, die zowel de medewerkers als de organisatie ondersteunt in het maken van de verbinding tussen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven’.

Investering:

De investering voor deze Vakmanschapsscan bedraagt € 39,95 p.p. exclusief btw.