360 Feedback met Personalcolor

INSCHRIJFFORMULIER

Het resultaat dat mensen behalen is afhankelijk van een combinatie van de competentiegebieden kennis (‘weten’), vaardigheden (‘kunnen’), motivatie (‘willen’) en persoonskenmerken (‘zijn’ en zoals de vraag ‘past’ het bij die persoon). Persoonskenmerken beïnvloeden grotendeels de andere competentiegebieden. Ze bepalen doorgaans hoe iemand met kennis omgaat, welke vaardigheden van nature wel of niet bij iemand passen en wat iemand wel of niet motiveert.

De persoonskenmerken zijn dan ook het belangrijkste competentiegebied. Flextrain en haar partner Personalcolor hebben een vernieuwend en zeer effectief instrument waarmee gemakkelijk een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel kan worden samengesteld.

Respondenten:
De huidige instrumenten om een persoonlijkheidsprofiel mee samen te stellen hebben hun beperkingen. Bij vele hiervan wordt het zelfbeeld ‘vastgesteld’ door middel van introspectie. Dit is het vormen van een zelfbeeld door zelfonderzoek. Introspectie impliceert dat iemand in staat is om objectief en nauwkeurig naar zichzelf te kijken.

Mede uit onderzoek van de psycholoog Bertram R. Forer blijkt echter dat dit zowel onjuist als onmogelijk is. Bovendien spelen interne gedachten, gevoelens en intenties onvermijdelijk een rol bij het beantwoorden van vragen over jezelf. Dit terwijl iemand anders  deze beweegredenen niet kan waarnemen.

Diegene hoort en ziet uiteraard alleen maar wat iemand anders  zegt en doet. Om een objectief, nauwkeurig en zuiver beeld te vormen gebruikt het instrument respondenten. Hierdoor wordt duidelijk hoe anderen de persoon waarnemen en ervaren.

Klik hier voor meer informatie over Personalcolor.

Zakelijk en/of privé:
De meeste methodes zijn vrij algemeen van aard en maken geen onderscheid tussen het gedrag van mensen in een zakelijke en in een persoonlijke omgeving. Het gedrag van mensen is echter afhankelijk van de omgeving waarin zij zich bevinden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand in een zakelijke omgeving heel gedreven en proactief is, maar in een privé-omgeving heel ander gedrag vertoont. Om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld te vormen kan de deelnemer zelf respondenten uitnodigen uit zowel de zakelijke als privé omgeving.

Kleuren:
Het instrument maakt gebruik van vier basiskleuren; rood, geel, groen en blauw. Iedere kleur heeft zijn eigen, specifieke betekenis. Dit zorgt ervoor dat de uitkomst makkelijk te interpreteren is en dus goed te gebruiken is in het dagelijkse leven. Ook zijn er diverse instrumenten ontwikkeld om de eigen persoonlijkheidsprofiel te gaan beleven.

Duur van de training:
Totaal twee tot vijf dagdelen.

Investering:
Deze training verzorgen wij uitsluitend in-company, informatie over onze aantrekkelijke in-company tarieven kunt u opvragen via het contactformulier.