14 events found.

Omgaan met agressie

Er zijn banen waarin je te maken kunt krijgen met agressie. Er zijn verschillende manieren om op agressieve personen te reageren. Welke manier de beste is, dit is afhankelijk van wat je wil bereiken. Onderwerpen: Inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie Wat zegt iemand, wat bedoelt hij ermee? Hoe ga ik daar mee om? Roos van […]

VCU certificering

Stappenplan tot VCU-certificering Flextrain kan uw organisatie begeleiden op basis van het volgende stappenplan naar het VCU-certificaat: 1. Nulmeting en plan van aanpak  Door middel van een quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCU en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van […]

Praktische controle documenten “On the Job”

Practicum onder leiding van een documentenexpert op uw locatie met maximaal 4 deelnemers.  Deze training wordt gegeven tijdens de uitoefening van de reguliere werkzaamheden. Uw medewerker heeft de leiding. Indien er bij de documentcontrole vragen of twijfels zijn, kan uw medewerker deze rechtstreeks met de documentenexpert bespreken. De documentenexpert zal tijdens deze training on the job, […]

Digitale documenten training

Is hij vals of echt? Wie regelmatig te maken krijgt met identiteitsbewijzen, moet weten waar op gelet moet worden om een vals of vervalst paspoort/ identiteitskaart te herkennen. Op basis van kopie identiteitsbewijzen en als digitale (in gescande) identiteitsbewijzen, leert u in één dagdeel professionele identiteitskaarten te kunnen beoordelen Onderwerpen: Echtheidskenmerken; Vervalsing technieken; Soorten identiteitsbewijzen; […]