11 events found.

E-Learning training ‘Document Security’

INSCHRIJFFORMULIER Binnen een dag je kennis en vaardigheden voor documenten security op orde? Alles is weer up and running, de horeca en andere bedrijfstakken draaien weer volop. Voldoende ruimte om de flexkracht weer aan het werkt te zetten. Maar dit betekend ook extra aannames en controle bij te werkstelling. Met de Flextrain online Document Security […]

Praktische controle documenten

INSCHRIJFFORMULIER Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van […]

Profiling

INSCHRIJFFORMULIER Blijven we geloven in blauwe ogen? Het ontwikkelen van een (positief) kritische houding ten opzichte van de pasfoto in het document, in combinatie met de aanbieder van het document. Leer het verschil tussen kijken en controleren!   Onderwerpen: Bewustwording Wet- en regelgeving Tactische Profiling Technische Profilig Practicum met een look-a-like test.   Aanpak, methode en […]

Basisveiligheid (B-VCA)

INSCHRIJFFORMULIER Een unieke manier van leren die stimuleert en motiveert. Met als doel het behalen van het VCA diploma. Een (Blended) Online training van Flextrain ook voor laaggeletterden. Online leren is niet voor iedereen de passende leermethode. Flextrain heeft daarom een lesmethode ontwikkeld, hierbij wordt op een interactieve manier les gegeven. De Online lesstof staat […]

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

INSCHRIJFFORMULIER In de cursus wordt geleerd hoe veiligheid in het dagelijks handelen past. De cursus is als elementaire VGM-opleiding bestemd voor alle (operationele) leidinggevende. De 1-daagse VOL-VCA cursus bestaat uit: VOL-VCA lesboek Klassikale training VCA examen VCA certificaat Onderwerpen: Welzijnswetgeving Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt Arbeidsrisico`s Ontstaan en gevolgen arbeidsongevallen Veilig werken procedures en werkvergunningen Producten […]

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevende (VIL-VCU)

INSCHRIJFFORMULIER Om de VCU-certificering te behalen is het noodzakelijk dat iedere intercedent die langer dan drie maanden in dienst is, in het bezit is van een VIL-VCU certificaat. Voorheen was dit VOL-VCA, nu is er een speciaal certificaat bestemd voor alle leidinggevende en intercedenten in de uitzendbranche. De cursus is bedoeld om intercedenten en leidinggevenden in de […]

Omgaan met agressie

INSCHRIJFFORMULIER Er zijn banen waarin je te maken kunt krijgen met agressie. Er zijn verschillende manieren om op agressieve personen te reageren. Welke manier de beste is, dit is afhankelijk van wat je wil bereiken. Onderwerpen: Inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie Wat zegt iemand, wat bedoelt hij ermee? Hoe ga ik daar mee om? Roos […]

VCU certificering

INSCHRIJFFORMULIER Stappenplan tot VCU-certificering Flextrain kan uw organisatie begeleiden op basis van het volgende stappenplan naar het VCU-certificaat: 1. Nulmeting en plan van aanpak  Door middel van een quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCU en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat […]

Praktische controle documenten “On the Job”

INSCHRIJFFORMULIER Practicum onder leiding van een documentenexpert op uw locatie met maximaal 4 deelnemers.  Deze training wordt gegeven tijdens de uitoefening van de reguliere werkzaamheden. Uw medewerker heeft de leiding. Indien er bij de documentcontrole vragen of twijfels zijn, kan uw medewerker deze rechtstreeks met de documentenexpert bespreken. De documentenexpert zal tijdens deze training on the […]