14 events found.

Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van inzet […]

E-learning Praktische controle documenten

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is. Wetgeving, kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan centraal in de training Praktische controle documenten. Onderwerpen: Bewustwording Deelnemers worden zich bewust van de omvang van het probleem met valse en/ of vervalste documenten in relatie tot hun branche. Gevolgen Van […]

Profiling

Blijven we geloven in blauwe ogen? Het ontwikkelen van een (positief) kritische houding ten opzichte van de pasfoto in het document, in combinatie met de aanbieder van het document. Leer het verschil tussen kijken en controleren!   Onderwerpen: Bewustwording Wet- en regelgeving Tactische Profiling Technische Profilig Practicum met een look-a-like test.   Aanpak, methode en middelen: […]

NEN 4400-1 training

Bent u NEN 4400-1 gecertificeerd? De norm NEN 4400 beschermt werkgevers die arbeid inhuren en/of aannemen beter tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie te stellen. De norm is opgesteld door de uitzendbranche, samen met bedrijven en vakorganisaties en helpt u om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- […]

Training ‘Identiteit- en financiële fraude’

Medewerkers krijgen te maken met het vaststellen van echtheidskenmerken die voorkomen in identiteitsbewijzen en bankbiljetten. Een goede controle is mogelijk als de medewerker voldoende kennis en vaardigheden heeft, welke centraal staan in deze praktische training. Onderwerpen: Bewustwording Wet- en regelgeving Echtheidskenmerken Vervalsingen Practicum. Aanpak, methode en middelen: Klassikale bijeenkomst met maximale groepsgrootte van 16 deelnemers. Deelnemers […]

Basisveiligheid (B-VCA)

Een unieke manier van leren die stimuleert en motiveert. Met als doel het behalen van het VCA diploma. Een (Blended) E-Learning van Flextrain ook voor laaggeletterden. E-Learning is niet voor iedereen de passende leermethode. Flextrain heeft daarom een lesmethode ontwikkeld, hierbij wordt op een interactieve manier les gegeven. De E-Learning lesstof staat centraal en de […]

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

In de cursus wordt geleerd hoe veiligheid in het dagelijks handelen past. De cursus is als elementaire VGM-opleiding bestemd voor alle (operationele) leidinggevende. Wat kunt u allemaal verwachten van de 1 daagse VCA cursus: VCA lesboek Toegang tot VCA oefentoetsen en proefexamens Klassikale training VCA examen VCA certificaat Onderwerpen: Welzijnswetgeving Wetgeving voor intermediaire arbeidsmarkt Arbeidsrisico`s […]

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevende (VIL-VCU)

Om de VCU-certificering te behalen is het noodzakelijk dat iedere intercedent die langer dan drie maanden in dienst is, in het bezit is van een VIL-VCU certificaat. Voorheen was dit VOL-VCA, nu is er een speciaal certificaat bestemd voor alle leidinggevende en intercedenten in de uitzendbranche. De cursus is bedoeld om intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche basis […]