Onze Online trainingen zijn dynamisch & interactief en geheel via internet te volgen zonder klassikale bijeenkomsten. Je bepaalt wanneer je begint en binnen welk tijdsbestek je de opleiding afrond. De lesmodules zijn via internet beschikbaar en werken met alle internet browser maar is ook compatibel voor de Smartphone of IPad.

Studeren via het Online leerportaal van Flextrain ‘brengt leren, werken en vrije tijd in balans’.

E-Learning SEU-opleiding voor de Uitzend-professional

De SEU-opleiding voor de Uitzendprofessional is geheel online en individueel te volgen zonder klassikale bijeenkomsten. Je bepaalt zelf wanneer je begint en op welk tempo je de opleiding afrondt.
Lees verder

E-Learning Verzuim en goed werkgeverschap

Tijdens deze E-learning krijg je instrumenten aangereikt om op een professionele manier met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan.
Lees verder

E-Learning Internationale werknemers

Nederland kán niet zonder internationale medewerkers. Waar moet je vooral op letten om internationale medewerkers succesvol uit te zenden?
Lees verder

E-learning SEU-proefexamens (ABU en NBBU Cao)

Deze E-learning bestaat uit 2 proefexamens om te oefenen voor het (echte) SEU-examen. Je krijgt net als bij het SEU-examen voor elke toets 90 minuten de tijd. Bij deze oefenvragen zijn de antwoorden voor ABU & NBBU samengevoegd.
Lees verder

E-Learning Discriminatie op de werkvloer

Deze E-learning is bestemd voor iedereen die te maken krijgt of kan krijgen met (arbeidsmarkt) discriminatie.
Lees verder

E-Learning Regulier Arbeidsrecht (Basis)

Binnenkort nieuw te volgen met PE-punten
Lees verder

E-learning SEU-opleiding voor de Backoffice- professional

Inleners letten steeds meer op risico’s en aansprakelijkheid. Zij verwachten dat medewerkers van flexorganisaties over actuele kennis beschikken.
Lees verder

E-Learning AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming)

Bij deze E-learning vergroot jij je kennis met het toepassen van de AVG bij je werkzaamheden. En leer je de belangrijkste bepalingen uit de AVG.
Lees verder

E-learning Telling Fasen- & Ketensysteem

Binnenkort nieuw te volgen met PE-punten
Lees verder

E-Learning Document Security

Medewerkers krijgen te maken met identiteitsdocumenten en moeten vaststellen of het document echt is.
Lees verder

E-Learning Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Tijdens deze E-learning leggen we je uit wat de WAB precies is, wat dit betekent in de praktijk en hoe je hiermee om kan gaan
Lees verder

E-Learning Cao voor Uitzendkrachten

Binnenkort nieuw te volgen
Lees verder